ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   26/4/2015

   Τον Μάιο πρόταση για το Φάρμακο

Το Σάββατο 25/5 ο  ΥπουργόςΥγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής παρευρέθηκε το 7ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΝοσοκομειακών Φαρμακοποιών  στο  «Makedonia Palace» στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Π.Κουρουμπλής  κατά την ομιλία του ανέφερεότι «εργαζόμαστε για ένα νέο λειτουργικό, ποιοτικό και αποτελεσματικό δημόσιοσύστημα Υγείας,  προσπελάσιμο από όλουςτους πολίτες χωρίς διακρίσεις. Παράλληλα προχωρούμε άμεσα στη ριζική καιοργανωτική επαναθεσμοποίησή του ξεκινώντας από την επείγουσα ιατρικήπρωτοβάθμια περίθαλψη δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη πρόληψη».

Σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική πολιτική, ανέφερε ότι μέσα στο Μάιο, θακατατεθεί  ολοκληρωμένη πρόταση κύριος όροςτης οποίας θα είναι το «Φάρμακο για Όλους». Επίσης θα προβλέπεται η στήριξη τηςπαραγωγής φαρμάκου στην Ελλάδα συμβάλλοντας στην πραγματική ανάπτυξη με τηδημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η νέααυτή πρόταση θα περιλαμβάνει τη διαπραγμάτευση με τις φαρμακευτικές εταιρείεςκαι τη διεκδίκηση των υποχρεώσεων που οφείλουν να έχουν στην Ελλάδα τονίζονταςότι «εμείς είμαστε εκπρόσωποι του λαού και όχι των εταιρειών». Παράλληλα δήλωσεότι θα προβλέπεται κλειστός προϋπολογισμός για τα φάρμακα υψηλού κόστους καθώςκαι η σύσταση επιτροπής διαπραγμάτευσης στον ΕΟΠΥΥ με στόχο τους κλειστούςπροϋπολογισμούς και τις μειώσεις στα καινοτόμα φάρμακα. Οι παραπάνω όροι θασυμβάλλουν στην αποφασιστική διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και τη  σταδιακή μείωση της συμμετοχής στα φάρμακα.