ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   17/3/2015

   «ΟΧΙ» ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥΣ

 

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015

Κατά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σταγραφεία του ΠΙΣ οι συμμετέχοντες κ.κ. Πρόεδροι των ΠΙΣ - Μ. Βλασταράκος, ΕΟΟ – Αθ. Κατσίκης, ΠΦΣ – Κ. Λουράντος, ΠΚΣ – Αθ.Τραχήλη και ΠΕΣΥ – Χρ. Καραπάνος, τόνισαν σε κοινή δήλωσή τους πως οποιαδήποτεχρήση διαθεσίμων προς εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου είναιαντισυνταγματική και κάλεσαν την διοίκηση του ΕΤΑΑ να απόσχει από οποιαδήποτετέτοια ενέργεια.

Οι Πρόεδροι επεσήμαναν πως το Ταμείο βρίσκεταιήδη σε δεινή οικονομική θέση και τα διαθέσιμα δεν επαρκούν ούτε για τιςσυντάξεις, ενώ το κράτος έχει ήδη αποδειχτεί αφερέγγυο μετά από το αναγκαστικόκούρεμα των αποθεματικών το 2012.

Οι εκπρόσωποι τωνυγειονομικών δηλώνουν ρητώς και κατηγορηματικώς ότι θεωρούν παράνομη, άκυρη καιαντισυνταγματική οποιαδήποτε «επένδυση» διάθεση και διαχείριση, οποιουδήποτεποσού από τα διαθέσιμα του ΤΣΑΥ.

 

Οι Πρόεδροι τωνΔευτεροβάθμιων Υγειονομικών Φορέων:

 

Πανελληνίου ΙατρικούΣυλλόγου (ΠΙΣ)

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ

 

Ελληνικής ΟδοντιατρικήςΟμοσπονδίας (ΕΟΟ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ

 

Πανελληνίου ΦαρμακευτικούΣυλλόγου (ΠΦΣ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

 

Πανελληνίου ΚτηνιατρικούΣυλλόγου (ΠΚΣ)

ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ

 

Πανελλήνιας ΈνωσηςΣυνταξιούχων Υγειονομικών (ΠΕΣΥ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ