ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   7/5/2014

   ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος  δηλώνει κατηγορηματικά  πως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τηναναγκαιότητα του εξορθολογισμού  τηςφαρμακευτικής δαπάνης 

Θα πρέπει όμως οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται πλέον προς την κατεύθυνση αυτή, να μην αγνοεί το γεγονός ότι το Φάρμακο είναι  κοινωνικό αγαθό και η φαρμακευτική δαπάνη βρίσκεται σε επίπεδα υγειονομικής κρίσης .

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος  θεωρεί πως η μόνη ενδεδειγμένη  και αποτελεσματική  λύση στο πρόβλημα , είναι η αύξηση του ποσού της δημόσιας φαρμακευτικής  δαπάνης.

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ