ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   18/12/2013

   ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΕΟΠΥΥ

Με τροπολογία του Υπουργείου Υγείας πουκατατέθηκε χθες στη Βουλή στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «ΕνιαίοςΦόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ταακόλουθα:

 

1.Παρέχεταιη εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών να καθορίζουν με ΚοινέςΑποφάσεις τους, το ύψος της αμοιβής και τον αριθμό των μηνιαίων επισκέψεων των συμβεβλημένωνιατρών που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, από 1.12.2013 για την καλύτερηεξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

 

2.           Παρατείνονταιμέχρι 30.3.2014 οι ισχύουσες συμβάσεις των ιατρών με τον Οργανισμό προκειμένουνα συνεχισθεί από τους θεραπευτές ιατρούς απρόσκοπτα η παροχή υπηρεσιών Υγείαςπρος τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

 

3.Παρέχεταιη εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών να καθορίζουν με ΚοινέςΑποφάσεις τους τον αριθμό των συμβαλλομένων ιατρών με τον Οργανισμό, τιςειδικότητες τους και το ύψος της αμοιβής τους ανάλογα με τις ανάγκες πουυπάρχουν σε κάθε περιοχή της χώρας προκειμένου η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών ναανταποκρίνεται στη ζήτηση των ασφαλισμένων και να υπάρξουν νέες συμβάσεις μειατρούς.

 

4.     Δίνεταιη δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να θέτει τις προϋποθέσεις και τους όρους προκειμένου ιδιωτικέςελεγκτικές εταιρείες να προβαίνουν στον έλεγχο, την αναγνώριση και τηνεκκαθάριση των δαπανών των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών Υγείας. Οι ελεγκτικέςεταιρείες θα αμείβονται από τους ίδιους τους παρόχους. Η διαδικασία αυτήγίνεται προκειμένου να επισπευσθεί η πληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών τουΕΟΠΥΥ, οι οποίες αφορούν στο διάστημα πριν από την 1.1.2013.   

 

Τέλος κωδικοποιούνται, απλοποιούνται οιδιαδικασίες μετατάξεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων του νοσηλευτικού καιπαραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, με στόχο την καλύτερη δυνατήαξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού των Φορέων αυτών. Το όριο της διετίας απότον διορισμό παραμένει ως το χρονικό σημείο αναφοράς μετά από το οποίοπαρέχεται στον εργαζόμενο η δυνατότητα μετακίνησης. Ιδιαίτερο βάρος δίνεταιστις μετακινήσεις στις παραμεθόριες περιοχές, στο δικαίωμα συνυπηρέτησης μεσύζυγο υπάλληλο του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων και των ενστόλων) καθώςκαι στη διευκόλυνση των πολύτεκνων οικογενειών.