ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   26/7/2013

   H TEVA ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε συμφωνία  για την εξαγορά εταιρείας φαρμακευτικών σκευασμάτωνγια λοιμώξεις του αναπνευστικού προχώρησε η Τeva . Πιο συγκεκριμένα η Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ανακοίνωσε, ότι έχει καταλήξεισε οριστική συμφωνία για την εξαγορά της MicroDose Therapeutx, μιας εταιρείας φαρμακευτικώνσκευασμάτων καθώς και συστημάτων χορήγησης φαρμάκων, που εστιάζει σετεχνολογίες εισπνεόμενων φαρμάκων και προϊόντα για παθήσεις και λοιμώξεις τουαναπνευστικού

Με την προσθήκη των τεχνολογιώνκαι των προϊόντων της MicroDoseTeva κάνει ένασημαντικό βήμα στη διεύρυνση της γκάμας της στον τομέα των ασθενειών τουαναπνευστικού συστήματος. Η Teva θα αποκτήσει πρόσβαση στη μέχρι πρότινος αποκλειστικήςεκμετάλλευσης τεχνολογία της MicroDose,στην οποία συμπεριλαμβάνεται η συσκευή νεφελοποίησης πολλαπλών δόσεων σε μορφήξηρής σκόνης, για τη χρήση της οποίας δεν απαιτείται καμία προετοιμασία και μέσωτης οποίας το φάρμακο μπορεί να ληφθεί σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

«Είμαι ενθουσιασμένος που η Teva μπορείνα συμπεριλάβει πλέον τα συναρπαστικά προϊόντα και τις τεχνολογίες της MicroDose στοολοένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιό της στον τομέα των παθήσεων του αναπνευστικούσυστήματος. Η τεχνολογική πλατφόρμα της MicroDose είναι απλή και θελκτική και ηπροσθήκη αυτών των τεχνολογιών και προϊόντων στη γκάμα μας θα μας βοηθήσει ναανταποκριθούμε στις ανικανοποίητες ανάγκες των νεότερων και γηραιότερωνασθενών, που επιζητούν έναν καλύτερο τρόπο λήψης των φαρμάκων από τα οποίαεξαρτώνται», δήλωσε ο Michael Hayden,Πρόεδρος του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης και Επιστημονικός Διευθυντής της Teva.

 

Σύμφωνα με τους όρους τηςσυμφωνίας, η Teva θα εξαγοράσει όλες τις κυκλοφορούσες μετοχές της MicroDose έναντι $40εκατομμυρίων, θα καταβάλει επιπρόσθετες πληρωμές ύψους έως και $125 εκατομμύριαμε την επιτυχή ανταπόκριση σε κανονιστικά και αναπτυξιακά ορόσημα, καθώς και τηνανταπόκριση σε ορόσημα βάσει των πωλήσεων, ενώ θα καταβάλει κλιμακούμενεςπληρωμές για δικαιώματα εκμετάλλευσης με την εμπορευματοποίηση του MDT-637 και ενός φαρμάκου γιατο άσθμα/τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια σε πρωϊμότερο στάδιο.

 

Ο Anand V. Gumaste, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλοςκαι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της MicroDose, δήλωσε: «Πιστεύω, ότι αυτή η συμφωνία παρέχει μιαμοναδική ευκαιρία εξέλιξης της τεχνολογικής πλατφόρμας και των προγραμμάτωνανάπτυξης της MicroDose προς το μέγιστο όφελος των ασθενών. Η Teva διαθέτει ισχυράκαι ολοένα διευρυνόμενα προνόμια αποκλειστικής διάθεσης προϊόντων  για τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος,με τεράστια εμπειρία τόσο στους μηχανισμούς στοχοθετημένης χορήγησης φαρμάκων όσοκαι σε καινοτόμες θεραπευτικές μεθόδους. Η Teva έχει επίσης ισχυρή παρουσία στηδιεθνή αγορά, ενώ διαθέτει μια αλυσίδα προμήθειας παγκόσμιας εμβέλειας».