ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   17/6/2013

   ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΟΠΥΥ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Θ.Λυκουρέντζος, μετά το πέρας της συνάντησης του συνόλου της ΠολιτικήςΗγεσίας του Υπουργείου με αντιπροσωπεία της τρόικα στην Ελλάδα, προέβη σήμερα στηνακόλουθη δήλωση:

 

“Όπως πάνταη συνεργασία μας υπήρξε αποδοτική και χρήσιμη. Οι συνομιλητές μας διαπίστωσανουσιαστική και σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς της υγείας, ιδιαίτερα σε ό,τιαφορά τα οικονομικά των νοσοκομείων, στις προμήθειες και στις δαπάνες γενικότερακαι στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.

 

Υπάρχουνβέβαια σημαντικά ακόμη θέματα που πρέπει να εξεταστούν, όπως η αναδιοργάνωσητου ΕΟΠΥΥ και το ζήτημα των δαπανών, οι οποίες προκαλούνται μέσω τωνασφαλιστικών ταμείων. Σ’ αυτό το ζήτημα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμεπροτάσεις,  να υιοθετήσουμε ιδέες ούτως ώστε να μη δημιουργηθεί έλλειμμασημαντικό στον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2013”.

Ο υπουργός δήλωσε επίσηςκατηγορηματικά ότι δεν θα ληφθούν άλλα μέτρα για το φάρμακο , ούτε και για την υγεία όσον αφορά τα νοσοκομεία.