ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   15/6/2013

   ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ.


Η Γ.Σ που συνήλθε στις 15.6.2013 αποφάσισε να διεκδικήσει :

1.       Τηνκαθιέρωση σταθερής ημερομηνίας πληρωμής των τρεχόντων λογαριασμών του ΕΟΠΥΥ σταπλαίσια του χρόνου που καθορίζει η συλλογική σύμβαση και οι νόμοι

2.    Τηνάμεση εξόφληση των παλαιών χρεών των ασφαλιστικών ταμείων που ανάγονται από το2010

3.    Τηνάμεση υλοποίηση της δέσμευσης της Κυβέρνησης για τον συμψηφισμό των οφειλώνπρος το Δημόσιο με τα παλαιά χρέη

4.    Τηνκατάργηση του αναδρομικού rebate και

5.      Τηνέναρξη της διαδικασίας των αγωγών και των τόκων υπερημερίας για τιςκαθυστερήσεις πληρωμών

Ο Π.Φ.Σ. δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι

 δεν θα δεχθεί συζήτηση για θέματα πουπροκαλούν μείωση του εισοδήματος των φαρμακοποιών και εξουσιοδοτεί  το ΔΣ για άμεση εκκίνηση των κινητοποιήσεωνεφόσον θιγούν τα ζητήματα  αυτά

Ο ΠΦΣ καλεί τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας

να οργανωθούν και να προετοιμασθούν για την υλοποίηση τωνστόχων αυτών με τον συντονισμό του ΔΣ του ΠΦΣ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ