ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   23/10/2012

   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΚΑΙ ΡΑΪΧΕΝΜΠΑΧ

Γραφείο Τύπου Υπουργού

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΥπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Θ.Λυκουρέντζος, συναντήθηκε σήμερα με τον επικεφαλής της Τεχνικής Βοήθειαςστην Ελλάδα, κ. Χορστ Ράιχενμπαχ,για ζητήματα συνεργασίας στο χώρο της Υγείας.

Μετάτο πέρας της συνάντησής τους, ο κ. Λυκουρέντζος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Είχαμε μια ουσιαστική συνομιλία στοπλαίσιο των συνεργασιών μας με τις επιτροπές οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ταδιάφορα θέματα στα οποία χρειαζόμαστε την τεχνική βοήθεια και κυρίως από τηΓερμανία, που είναι η χώρα η οποία έχει την ευθύνη της τεχνικής βοήθειας για τοΥπουργείο Υγείας.

Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.Περισσότεροι από εκατό τεχνοκράτες, Έλληνες και Ευρωπαίοι, συνεργάζονται για νακαταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη διοικητική μεταρρύθμιση τουΥπουργείου, αλλά και άλλες επιλογές πολιτικής που θα βοηθήσουν τη χώρα μας ναανταποκριθεί στις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει στο πλαίσιο των δανειακώντης συμβάσεων.

Βεβαίως προβάλλαμε τη στρατηγικήτου τουρισμού υγείας στην Ελλάδα, διότι θέλουμε να συνδυάσουμε τη φήμη τηςχώρας μας, την οποία οφείλει στις φυσικές, πολιτισμικές και ιστορικές τηςδυνατότητες, με την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου. Επίπεδο το οποίομπορούν να εξασφαλίσουν το επιστημονικό προσωπικό στη χώρα μας και νασυνδυάσουμε με τη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα τις καλές υπηρεσίες μετις υποδομές του Ελληνικού Δημοσίου και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων».

Απότην πλευρά του ο κ. Ράιχενμπαχ δήλωσε ότι «Ευχαριστώπολύ για την ευκαιρία που μου δίνεται για ανταλλαγή απόψεων πάνω στη δουλειάπου μας έχετε ζητήσει να κάνετε. HTaskForceυποστηρίζει το Υπουργείο σε αρκετούς τομείς στα πλαίσια του μνημονίουκατανόησης, το οποίο έχει υπογραφεί με Γερμανία, όπου ο Υπουργός θέλει ακόμηπερισσότερη υποστήριξη.

Έχουμε επίσης συζητήσει κάποιαακόμη σημαντικά ζητήματα πολιτικής όπου ο Υπουργός πρέπει να πάρει σημαντικέςαποφάσεις στο άμεσο μέλλον. Ο Υπουργός ξεκάθαρα ελπίζει ότι με την επόμενη δόσημετά την έκθεση της τρόικα, οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ θα πληρωθούνστις εταιρείες και χαίρομαι που μοιράστηκε μαζί μας μια από τις μεγάλεςεπιθυμίες του για το μέλλον, την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη Ελλάδα.Μια πραγματικά δυνατότητα υπάρχει εκεί, η οποία πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορεί ναπροχωρήσει».