ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   25/7/2012

   ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

Ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, μετά τησυνάντηση με τον Πρωθυπουργό έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

ΑΝΔΡΕΑΣΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί στενά και συστηματικά το έργομας, στο υπουργείο Υγείας. Όπως, βεβαίως, και το έργο των άλλων συναδέλφωνυπουργών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας θα διατηρηθούν στο υψηλόεπίπεδο της ποιότητος τους. Οι διαθέσιμοι πόροι θα αξιοποιηθούν με ορθολογικότρόπο και διαδικασίες, ώστε να αποδίδουν βέλτιστα αποτελέσματα.

Κάνουμε προσπάθεια να είμαστε συνεπείς με τις δεσμεύσειςκαι τους στόχους μας.

Στη σημερινή Ελλάδα, κάτω από τις εξαιρετικά δύσκολεςοικονομικές συνθήκες, οι πρακτικές του παρελθόντος, όπως ο πλουτισμός τωνεπιτηδείων, οι αυθαιρεσίες, οι ακραίες συμπεριφορές, δεν έχουν θέση.

Εμείς θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και θα επιτύχουμετους στόχους μας με την αξιοποίηση όλων των εργαλείων πολιτικής, με τα οποία θαεπιτύχουμε, αφενός τη μείωση των δαπανών, αφετέρου – όπως, ήδη, ανέφερα – θαδιατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο ποιότητος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:Για το πλαφόν των 1.500 ευρώ που έχει ειπωθεί, συζητήσατε;

 

ΑΝΔΡΕΑΣΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Συζήτησα θέματα, τα οποία αφορούν το υπουργείο Υγείας καιαφορούν τις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο της νέας δανειακής σύμβασης. Αυτό τοθέμα δεν συζητήθηκε.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:Για τι ποσά μιλάμε; Για τι περικοπές μιλάμε στο υπουργείο σας; Τι ποσόπρέπει να βρείτε;

 

ΑΝΔΡΕΑΣΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Αυτά τα οποία, ήδη, γνωρίζετε και τα οποία έχουνγνωστοποιηθεί από τις συζητήσεις μας, μιλάμε για μία δαπάνη, η οποία δεν θαυπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.