ΕΙΔΗΣΕΙΣ
   8/6/2012

   ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι σήμερα, 08/06/2012,κατατέθηκαν 75 εκατομμύρια ευρώ στην Αγροτική τράπεζα για την εξόφληση τηςδαπάνης των φαρμακείων του μηνός Μαρτίου 2012. Τις επόμενες ημέρες θακαταβληθεί η δαπάνη του μηνός Απριλίου 2012. Παρά τις δύσκολες οικονομικέςαντοχές της ελληνικής οικονομίας και, κατά συνέπεια, του ΕΟΠΥΥ έχουμεενταλματοποιήσει προς πληρωμή δαπάνες που αφορούν εξόφληση λογαριασμών μέχρικαι τον Μάρτιο, Ιατρών, Ιδιωτικών κλινικών, Μονάδων Αιμοκάθαρσης,Φυσιοθεραπευτών, Διαγνωστικών Κέντρων (εταιρείες και ιδιώτες), κέντρωναποκατάστασης και διαφόρων Ιδρυμάτων, Φαρμακευτικών εταιρειών (για Ιανουάριο –Φεβρουάριο) και μέρος των δαπανών των Κρατικών Νοσοκομείων.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ